ما در عمادرایانه‌شریف کلان‌داده‌ها را مدیریت می‌کنیم

جمع‌آوری کلان‌داده‌ها

ذخیره‌سازی کلان‌داده‌ها

تحلیل کلان‌داده‌ها

مصورسازی کلان‌داده‌ها

اگر شما هم می‌خواهید با ما در یک محیط حرفه‌ای و به‌روز کار کنید به عماد بپیوندید.

زندگی کوتاهه یه جای فوق‌العاده کار کن!